Rekvizīti

Juridisks paziņojums saskaņā ar TMG 5. pantu (Vācijas Telemedijas likums):

Vietne Artprinta.com piedāvā
Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Vācija

E-pasts: info@artprinta.com

Tālrunis: +4915118360906

PVN ID:
Tirdzniecības nodokļa identifikācijas numurs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 27.a pantu: neapstiprināts.

ES tiešsaistes strīdu izšķiršanas komisijas platforma: https://ec.europa.eu/odr

Mums nav pienākuma un nevēlamies piedalīties patērētāju šķīrējtiesas strīdu izšķiršanas procesā.